Bygninger

 

På den nye havn er der etableret 3 bygninger:

  • Administrations- og pakhusbygning med køle-/frysehus
  • Værksted til servicering af havnens maskiner.
  • PTI-bygning til servicering af køle-containere.

Pic Pakhus
Illustration fra udbud

Den største bygning indeholder pakhus, køl- & frys samt kontorer til administration af havn og fragt.

Kundeområdet til ind- & udlevering af fragt er ligeledes at finde her.

Pic Set Fra Vejen
Illustration fra udbud

Nord for pakhuset er etableret et værksted til servicering og reparation af havnens maskiner.

Pic Set Fra Luften 3

Illustration fra udbud

Syd for pakhuset ligger områdets mindste bygning: PTI-bygningen.

PTI-bygningen indeholder faciliteter til vask og inspektion af køle-containere (reefers), som vil være placeret i den sydlige del af terminalområdet.