19.11.15 10:00

Første undervandssprængning

 

Aarsleff har d. 17. november 2015 foretaget første prøvesprængning under vand. 

Inden tilladelse til yderligere sprængninger gives skal lydmålinger fra prøvesprængningen behandles, for at verificere at støjpåvirkningerne ikke er skadelige for marine pattedyr. 

Til monitorering og afrapportering af måle-resultaterne har Aarsleff benyttet sig af ekstern rådgiver.

Se optagelsen her