16.11.15 09:00

Undervandssprængning

 

Efter tilladelse fra Departementet for Natur og Miljø til udførelse af to prøvesprængninger, har Aarsleff taget boreriggen Thrymur i brug.

45 Pic1 

Prøvesprængningerne skal bl.a. bruges til eftervisning af støjberegninger, for at sikre, at kravene i VVM-godkendelsen overholdes. 

Det forventes at første prøvesprængning udføres i uge 47.

Status 45 Dk