14.04.16 12:00

Formandens tale

- ved generalforsamlingen

Om syv måneder har Grønland en ny containerterminal, der kan effektivisere forsyningen af hele landet, og Nuuk har et samlet havneområde, der er bygget til fremtidens behov. Med den fremsynede beslutning om at stifte SIKUKI og anlægge nye faciliteter i Nuuk, får infrastrukturen i Grønland et stort og fremtidssikret løft. 2015 var året, hvor byggeriet endelig – efter mange år på ønskesedlen – gik i gang. 

Selskabets årsrapport indeholder en detaljeret gennemgang af årets resultat og selskabets udvikling. Selskabets andet regnskabsår udviser et underskud på 1,6 millioner kroner efter skat. Det er som forventet, og bestyrelsen betragter det økonomiske resultat som tilfredsstillende. Selskabet har, som planlagt, ikke haft indtægter i 2015, hvorimod der har været udgifter til drift, udbud af byggeriet, til indgåelse af finansierings-aftalen og til opfølgning på anlægsprojektet.

2015 har været et travlt år. Politikere, embedsværk, mine bestyrelseskolleger, de ansatte og vores samarbejdspartnere har leveret et stort stykke arbejde, og det har gjort det muligt, at passere en række milepæle:

  • Entreprisen, som blev indgået med Per Aarsleff Greenland tilbage i februar – med forbehold for at finansieringen faldt på plads.
  • Den nødvendige lovgivning, Inatsisartut lov om havne og Inatsisartutlov om Sikuki Nuuk Harbour, blev vedtaget i 2015
  • Der blev indgået en lejeaftale med Royal Arctic Line

Med det på plads kunne bestyrelsen i juni indgå aftale om finansiering. Det samlede projekt er markant billigere end tidligere forventet, hvilket skyldes to væsentlige faktorer. Det lykkedes at opnå en meget fordelagtig finansiering med en lav rente, og designet af terminalen er blevet tilpasset, hvilket har reduceret entreprisen, uden at det vil påvirke funktionaliteten.

Det er et resultat af de mange professionelle kræfter der har været involveret i arbejdet, og den billigere pris er til gavn for hele samfundet. Brugernes betaling kan sættes langt lavere. For operatøren Royal Arctic Line bliver brugen af den nye terminal eksempelvis 25-30 procent lavere end i de økonomiske analyser der blev udarbejdet før designet blev tilpasset og før finansieringen faldt på plads. Men med den fordelagtige finansiering følger strenge krav til SIKUKIs økonomiske formåen fra långiverne, og disse krav skal vi være i stand til at leve op til, hvorfor grundig forberedelse er helt nødvendig.

Andet halvår af 2015 har hovedsageligt handlet om byggeprocessen, og om forberedelse til fremtiden. Byggeriet skrider frem efter tidsplanen, og allerede nu har havnen en positiv afsmitning på samfundet, da byggeriet skaber grønlandske arbejds- og lærlingepladser, og en generel øget omsætning som følger med et større byggeri, for eksempel store godsmængder.

Der har selvfølgelig været masser af udfordringer. Grønlands Selvstyre har fornuftigt nok valgt meget høje miljøstandarder med særligt fokus på det marine liv – fisk og havpattedyr. De nødvendige undervandssprængninger i forbindelse med byggeriet, har således været udført under særlig bevågenhed og med strengere krav end ved noget andet havnebyggeri jeg kender til. Men det lykkedes, og jeg vil gerne rette en stor tak til alle de parter der medvirkede til at vise, at Grønland kan være foregangsland for den form for standarder.

I stiftelsesdokumentet for SIKUKI er selskabets formål beskrevet: At anlægge, eje, drive og udvikle havneområder. For første gang skal Grønland have en havn der økonomisk hviler i sig selv, og hvor finansloven ikke spænder et sikkerhedsnet ud under den daglige drift og vedligehold. Det er vores ansvar. Vi har vist, at vi kan anlægge en terminal, og inden vi ser os om, afleverer vi en effektiv og moderne terminal, som vil være i trygge hænder hos operatøren, Royal Arctic Line. Inden da, den 1. juli i år, overtager SIKUKI driften af de eksisterende havnearealer, og vi skal dermed til at opfylde de øvrige formål. Det bliver også en stor og spændende udfordring. Dels er der fortsat en række forudsætninger der skal på plads, for eksempel vores forretningsbetingelser, ordensreglement og overdragelsen af de nuværende arealer, og dels skal vores kunder præsenteres for de nye betingelser og det nye samarbejde. Det arbejde er fuld gang. Og vi har travlt, men med den indsats der lægges for dagen, og med de resultater parterne: Ejeren, SIKUKI og kunderne tidligere har kunnet nå, er jeg sikker på, at vi også overkommer denne udfordring.

Over hele verden skaber havne udvikling og tiltrækker erhvervsaktiviteter. Det bliver også Sikuki Nuuk Habours rolle i fremtiden. Oveni effektiviseringen af forsyningen er SIKUKI klar til at supportere eventuel udvikling inden for fiskeindustrien, turismen og råstofsektoren, når der er brug for det. Det er en opgave, vi glæder os meget til.

Afslutningsvis vil jeg på vegne af bestyrelsen rette en stor tak til ejeren, Grønlands Selvstyre, for den nødvendige opbakning og support til denne store investering. Havnen og den nye terminal er unik i sin skalerbarhed. Den er en god investering for det Grønland, vi kender i dag, og med de talrige udvidelsesmuligheder er den også en langsigtet investering, der kan tilpasses til væksten. Også forretningsmodellen og virksomheden er skalerbar, og kan tilpasses til fremtidige behov, her og i resten af landet.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen, til vores samarbejdspartnere og til vores entreprenør Per Aarsleff Greenland, og ikke mindst til medarbejderne i selskabet for et stort engagement.

Og med disse ord vil jeg overlade årsrapporten for 2015 til generalforsamlingens videre behandling

Tak.