14.04.16 12:00

Generalforsamling

i SIKUKI Nuuk Harbour A/S

- Om syv måneder har Grønland en ny containerterminal, der kan effektivisere forsyningen af hele landet, og Nuuk har et samlet havneområde, der er bygget til fremtidens behov. Med den fremsynede beslutning om at stifte SIKUKI og anlægge nye faciliteter i Nuuk, får infrastrukturen i Grønland et stort og fremtidssikret løft.

Med de ord indledte bestyrelsesformand Lars Karlsson årets generalforsamling i SIKUKI.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt, og valget til bestyrelsen gennemført af Naalakkersuisuts repræsentanter.

Der blev foretaget en enkelt ændring i bestyrelsen. John Rasmussen, direktør/CEO i ISS Grønland A/S, udtræder og erstattes af Lars Borris Pedersen. Lars Borris Pedersen er Salgs- og kundechef i Royal Arctic Line.

Både formand Lars Karlsson og ejerens repræsentant, Lars Balslev fra Bestyrelsessekretariatet takkede John Rasmussen mange gange for indsatsen.

Lars Karlsson blev genudpeget som formand, og bestyrelsen består fremover af Lars Karlsson, Haukur Óskarsson, Christine Tønnesen, Anna-Berit Koertz og Lars Borris Pedersen.

Årets regnskab viser et underskud på 1,6 millioner kroner, og det er helt som forventet. Selskabet har, som planlagt, ikke haft indtægter i 2015, hvorimod der har været udgifter til drift, udbud af byggeriet, til indgåelse af finansierings-aftalen og til opfølgning på anlægsprojektet.