08.06.16 12:00

1. juli -

en stor dag

Den 1. juli 2016 er en meget stor dag for SIKUKI Nuuk Harbour – og en helt ny dag for driften af havne i Grønland.

SIKUKI overtager driften af alle havnearealerne i Nuuk fra 1. juli, og det er første gang der skal drives kommerciel havn i Grønland. Fra den dato vil alle de kommercielle brugere af havnen betale brugerbetaling. Det er noget af en kulturændring, men der er god grund til ændringen.

Selskabet skal drives uden tilskud fra ejeren, Grønlands Selvstyre. Det besluttede Inatsisartut med Inatsisartutlov om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og Inatsisartutlov om Havne.

I forretningsbetingelserne står blandt andet (klik her for at læse forretningsbetingelserne i fuld længde):

Brugerbetaling for skibe

3.1.1.   Almindelige bestemmelser

Alle skibe og fartøjer, herunder containerskibe, passagerskibe, bygdeskibe, skibe til erhvervsfiskeri, lystfartøjer m.v. og al flydende materiel i øvrigt, betaler for at anløbe havnen. Brugerbetalingen påhviler skibet.

Brugerbetalingen beregnes af skibets samlede

bruttotons (BT) og tarifferes pr. anløb med kr. 1 pr BT. Der betales for 70 BT uanset om skibet er mindre end dette. Skibe over 70 BT betaler for den faktiske BT.

Betalingen dækker ophold i havnen i op til 4 dage. Ved ophold over 4 dage beregnes forholdsmæssig yderligere brugerbetaling pr. påbegyndt døgn. Der kan også tegnes abonnement på årsbasis med rabat.

Brugerbetaling for varer

3.2.1.    Almindelige bestemmelser

Alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en brugerbetaling for varer.

Brugerbetalingen for varer påhviler varemodtager, respektive vareafsender.

Brugerbetaling containere             49 kr./ TEU

Brugerbetaling stykgods               13 kr./ton

Brugerbetaling fisk                        13 kr./ton

                           

Såfremt en vare ikke er særskilt specificeret, udgør betalingen kr. 13 kr./ton.