28.04.17 12:00

Sikukis årsresultat er som forventet

Sikuki Nuuk Harbour A/S kom ud af 2016 med et underskud på 2 millioner kroner efter skat

Sikuki Nuuk Harbour A/S kom ud af 2016 med et underskud på 2 millioner kroner efter skat

Årsrapporten for 2016 blev godkendt på selskabets generalforsamling den 26. april 2017.

Selskabets tredje regnskabsår udviser et underskud på 2,9 millioner kroner før skat og 2,0 millioner kroner efter skat. I 2015 var resultat et underskud på 2,5 millioner kroner før skat og 1,6 millioner kroner efter skat.

Bortset fra effekten af at den nye havn ikke blev taget i brug i november 2016, er det økonomiske resultat som forventet. Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Bestyrelsen blev genvalgt med Lars Karlsson som formand.

Aktiviteter
I 2016 har Sikuki haft fokus på overtagelsen af driften af de eksisterende havneanlæg og indførelse af brugerbetaling.

Derudover har selskabet været beskæftiget med projektledelse og opfølgning på den igangværende havneudvidelse på Qeqertat (Admiralitetsøerne). Byggeriet af den nye containerterminal og tilhørende bygninger er forsinket, og entreprenøren kan først aflevere byggeriet i løbet af 2017. Projektet forventes afsluttet indenfor oprindelig budgetramme.

Forandringer, forsinkelser og udfordringer ændrer ikke ved, at Grønland er godt på vej til at få en fremtidssikret og moderne havn, som vil få betydning for hele landets infrastruktur og udviklingsmuligheder, og det arbejde fortsætter i 2017.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Lars Karlsson eller adm. direktør John Rasmussen på sikuki@sikuki.gl.

Selskabets årsrapport for 2016.