07.04.17 12:00

Sikukis forretningsbetingelser opdateres

 

Fra 15. april 2017 gælder der nye forretningsbetingelser for Sikuki Nuuk Harbour A/S. 

De største ændringer er i forbindelse med indhandling, hvor betingelserne er forenklet, da der ikke længere er brugerbetaling for skib ved indhandling, men kun brugerbetaling for varer. Ved efterfølgende ophold ved Kutterkaj, Trawlerkajen, Fiskerikajen og Monteringskajen er brugerbetaling for skib fremover ændret til en abonnementsbetaling.

Der er oprettet priser på havnens serviceydelser og flere priser er justeret. Samtidig opkræves der fremover abonnementsbetaling ved brug af tidevandstrappen for skibe der ikke hører hjemme i Nuuk havn.  Dette er med til at sikre, at alle brugere er med til at betale udgifterne til driften af havnen, sådan som det har været målet fra start.

De opdaterede forretningsbetingelser har forsøgt at imødekomme brugerønsker bedst muligt, undgå at enkelte brugergrupper belastes skævt samt sikre en økonomi i Sikuki, der tilgodeser overholdelse af de covenants vore långivere kræver, og de økonomiske forpligtelser Sikuki er pålagt i forhold til havnedrift.

Se de opdaterede forretningsbetingelser her