30.08.18 12:00

Ny teknisk chef

 

Den 1. september afløser ingeniør Simon Høgsholt Lasse B. Mousten som Teknisk Chef i Sikuki Nuuk Harbour A/S, idet Lasse har valgt at flytte til Danmark.

Tak til Lasse for indsatsen i Sikuki forbindelse med havneudvidelsen og de bedste ønsker for fremtiden.