Sikuki

- Nuuk Harbour A/S

Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet den 23. december 2013.

Selskabets formål er at anlægge, eje, drive og udvikle havneområder i Nuuk og dermed beslægtet virksomhed.

Den nye terminal som Sikuki Nuuk Harbour A/S har opført, vil kunne imødekomme de pladsmæssige udfordringer i den gamle containerterminal mange år frem, og samtidig åbne mulighed for effektiviseringsgevinster ved håndtering af containere. Den nye terminal vil også give de øvrige havnerelaterede virksomheder mulighed for at vokse og øge aktivitetsniveauet, herunder for trawlere, krydstogtskibe og efterforskningsaktiviteter.

Den nye og fremtidssikrede havn er anlagt ved Fyrø i Nuuk Havn, og er etableret med en ny kaj, et areal til containerbagland samt kontor for Royal Arctic Line, pakhus og værksted. Hertil kommer yderligere arealer på Fyrø, der kan anvendes som lay-down-arealer til bl.a. efterforskningsaktiviteter.

Placeringen af havnen giver muligheder for fremtidige udvidelser. Den ny havn omfatter en samlet investering i havneanlæg, bygninger og opgradering af infrastruktur.

De samlede havnearealer i Nuuk drives under delvist kommercielle vilkår. Havnens indtægtskilder består af havne- og varetakster samt udlejning af arealer, bygninger og kraner.

Som ejer af både de eksisterende havneanlæg samt de nyanlagte, varetager Sikuki Nuuk Harbour A/S den funktionelle havnemyndighed for havnearealerne i Nuuk. Nuuk havn har en central rolle for Grønlands logistik.

Selskabets stiftelsesdokument samt vedtægt kan læses her:

PdflogoStiftelsesdokument

Pdflogo Vedtægter