Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Forebyggende tiltag i forhold til Coronavirus (COVID-19)

Forebyggende tiltag i forhold til Coronavirus (COVID-19) 9. marts 2020

Grønlands Beredskabskommission og Epidemikommissionen koordinerer beredskabet til at håndtere situationer, hvor der opstår mistanke om smitte, samt inddæmning ved at standse videresmitte fra rejserelaterede tilfælde.

Medarbejdere i Sikuki Nuuk Harbour A/S er informeret om myndighedernes generelle anbefalinger, som følges tæt. I forhold til havnemyndighedsrollen har Sikuki en tæt dialog med Departement for Bolig og Infrastruktur.

Krydstogtsæsonen starter tidligst i maj og der er tid til at træffe de foranstaltninger, som myndighederne skønner nødvendige.

For nuværende vil havnemyndigheden inden anløb af skibe i international fart afkræve skibet en ”Maritime Declaration of Health”, hvor skibsføreren erklærer, at der ikke findes smitsomme sygdomme på skibet.

Skulle skibets ”Maritime Declaration of Health” give anledning til mistanke om Coronavirus på et skib følges myndighedernes instrukser om, hvordan havnen og skibet skal forholde sig. Skal et fartøj i karantæne, får skibet først lov til at lægge til kaj, når myndighederne er på plads og klar til at håndtere situationen.

NEWS