Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Nuummi umiarsualiviup qullilersornerata nutarsarnera

Nuummi umiarsualiviup qullilersornerata nutarsarnera 10. januar 2022

Nuummi umiarsualiviup qullilersornerata nutarsarnera

Royal Arctic Line suleqatigalugu Sikuki Nuuk Harbourip Nuummi Umiarsualiviup qullilersornera nutarsarsimavaa. Ukiap ingerlanerani LED-imik qullernik nutaanik umiarsualivimmi ingerlatsiviit arlallit, illullu arlallit ivertiteriffigineqarput. Tamanna taartarnerata nalaani isumannaallisaanermik aamma sullivimmi isumannaallisaanermik pitsanngorsaavoq, taamaalisukkullu ivertitikkat pisoqqat piiarneqarlutillu LED-imik iluarsiissummik nukissamik atorluaanerusumik taarserneqarput.


Qaamaneq oqarasuaammi angallattakkami app’i aqqutigalugu qitiusukkut aqunneqarsinnaavoq, taamaalillunilu ulloq unnuarlu qaqugukkulluunniit sulinermi, kiisalu umiarsualivimmi sumiiffinni aalajangersimasuni qaammaqqutissamik pilersuisoqarsinnaalluni. Suliffiup avataani qulliit imminnik pisumik sumiiffiup qaammaqqusersorneranut nuuttassapput.


Qulliit nutaat katillugit 49-t ivertinneqarput, agguataarfigalugit Gl. Atlantkaj aamma Tidevandstrappen, Skonnertkaj, Kutterkaj, Feederkaj, kiisalu Sarfaannguani Montagekajen. Qulliit suussusaat apeqqutaallutik 300 aamma 700 watt’it akornanni pilersuisinnaapput.


Umiarsualivimmi qullilersuinerup pitsanngorsarneranik umiarsualiviup atuisartui iluarinnissasut neriuutigaarput. Taamaakkaluartoq atisani tamatigut reflekseqartarnissat eqqaamajuk!

 

Opgradering af havnebelysning i Nuuk

Sikuki Nuuk Harbour har i samarbejde med Royal Arctic Line fået opgraderet belysningen på Nuuk Havn. I løbet af efteråret er der på flere havneanlæg og bygninger blevet opsat ny LED-belysning. Dette har forbedret sikkerheden og arbejdsmiljøet i mørketiden betragteligt samtidig med, at gamle installationer er fjernet og udskiftet til en mere energivenlig LED-løsning.


Lyset kan styres centralt via mobil applikation, hvormed det er muligt at levere kraftig arbejdsbelysning på alle tider af døgnet samt på bestemte lokationer på havnen. Uden for arbejdstiden vil belysningen automatisk skifte til orienteringsbelysning.


Der er i alt opsat 49 nye projektører fordelt på Gl. Atlantkaj og Tidevandstrappen, Skonnertkaj, Kutterkaj, Feederkaj samt Montagekajen i Nordhavnen. Projektørerne kan, alt efter type, levere mellem 300 og 700 watt.


Vi håber havnens brugere bliver glade for denne forbedring af belysningen på havnen. Husk alligevel altid reflekser på tøjet!

 

 

 

 

NEWS