Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Ny opdatering af Forebyggende tiltag i forhold til Coronavirus (COVID-19)

Ny opdatering af Forebyggende tiltag i forhold til Coronavirus (COVID-19) 25. marts 2020

De lokale havnemyndigheder SKAL afkræve og godkende en ”Maritime Declaration of Health” ved HVERT havneanløb for følgende skibe i international fart:

  • Gods- og forsyningsskibe
  • Krydstogtsskibe
  • Fiskefartøjer
  • Forsvarets skibe (Kongerigets)
  • Private skibe

Andre skibe og færger, der har anløbet en udenlandsk havn SKAL afkræves og have godkendt en ”Maritime Declaration of Health” ved HVERT havneanløb indtil 14 dage efter skibet har forladt seneste udenlandske havn eller såfremt, der har været sygdom blandt skibets passagerer eller besætningsmedlemmer de seneste 14 dage.

Forsvarets skibe har tilladelse til at gennemføre tekniske anløb, hvor der ikke kommer mandskab i land uden at skulle have godkendt en ”Maritime Declaration of Health”.

I deklarationen erklærer skibsføreren, at der ikke findes smitsomme sygdomme på skibet. Deklarationen må maksimalt være 24 timer gammel.

I Grønland er det landslægeembedet, der håndterer situationer og koordinerer beredskabet, hvis der opstår mistanke om smitte.

Såfremt et skib ikke kan levere en ”ren” Maritime Declaration of Health, hvor alle rubrikker er udfyldt med ”NO” til havnemyndigheden skal følgende ske:

1. Havnemyndigheden underetter skibet om at blive liggende udenfor havnen og tage kontakt til landslægeembedet.
2. Skibet tager kontakt til landslægeembedet for en sundhedsfaglig drøftelse af den konkrete situation.
3. Landslægeembedet giver besked til Grønlands Politi (vagtcentralen) om hvorvidt skibet er frigivet til at gå til kaj og om der i øvrigt er handlingsanvisninger.
4. Grønlands Politi giver skriftligt besked til havnemyndigheden i den pågældende havn samt skibet med landslægeembedet og den centrale havnemyndighed cc.
5. Havnemyndigheden i den pågældende havn giver først skibet tilladelse til at anløbe havnen og gå til kaj, dersom landslægeembedet har frigivet skibet.

Årsagen til at der skal udarbejdes en ”Maritime Declaration of Health” ved hvert havneanløb er, at den såkaldte inkubationstid (tidspunktet for hvornår de første symptomer viser sig er på 2-14 dage). En passager eller besætningsmedlem kan således have været smittet, før afrejsen og først begynde at få symptomer efter eksempelvis 10 dage.

De grønlandske myndigheders anbefalinger kan følges på:

www.nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus?sc_lang=da
www.nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus?sc_lang=kl-GL

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok