Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Påbud om rejseforbud fra Nuuk

Påbud om rejseforbud fra Nuuk 20. marts 2020

Påbud om rejseforbud fra Nuuk

Politimesteren i Grønland meddeler hermed, at Epidemikommission fra onsdag den 18. marts 2020 nedlægger påbud om rejseforbud fra Nuuk til andre byer og bygder:

I medfør af § 1 og § 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland, jf. Landstingsforordning nr. 20. af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme med senere ændringer § 2, stk. 1, liste A, jf. § 1, jf. § 7 nedlægger Epidemikommissionen påbud om, at byområdet Nuuk, herunder de bebyggede områder Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput, hvor det er konstateret, at den almenfarlige sygdom COVID-19 optræder, er afspærret, således at udrejse til andre byer, bygder og andre beboede områder i Grønland forhindres.

Påbuddet omfatter alle transportformer, både til vands, lands og i luften, fra byområdet Nuuk, dog med undtagelse af personer med helt uopsættelige rejseformål, herunder personer, som skal evakueres som følge af kritisk sygdom eller personer i samfundskritiske arbejdsfunktioner.

Påbuddet omfatter ikke fiskeri, fangst og andre erhvervs- og fritidsmæssige aktiviteter uden for byens grænser, såfremt der ikke herved opnås kontakt til omkringliggende byer, bygder og andre beboede områder – eller beboere fra disse steder. Forbuddet omfatter heller ikke levering af fødevarer mv.

I medfør Landstingsforordning nr. 20. af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme § 7, forbydes offentlige forsamlinger og offentlige møder på mere end 10 personer i byområdet Nuuk, herunder de bebyggede områder Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput.

Overtrædelse af påbuddet kan medføre bøde i medfør af landstingsforordningens § 29, stk. 1, nr. 2.

Påbuddet er gældende fra offentliggørelsen og er gældende til og med onsdag den 8, april 2020.

Epidemikommissionen har desuden besluttet, at personer, der har flybillet til Danmark lovligt kan udrejse af Nuuk indtil natten til lørdag den 21. marts 2020.

Endvidere kan personer, der har indenrigsflybillet til det øvrige Grønland i dag den 18. marts 2020 lovligt udrejse af Nuuk på betingelse af, at personerne ved afrejsen er symptomfri og går i 14 dages hjemmekarantæne straks ved ankomsten til hjembyen. Dette gælder indtil natten til lørdag den 21. marts 2020.

Personale i samfundskritiske funktioner kan fortsat udrejse af Nuuk. Dette kan eksempelvis dreje sig om personaleudskiftninger i Sundhedsvæsenet.

NEWS