Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Særlige forholdsregler i forhold til Coronavirus (COVID-19)

Særlige forholdsregler i forhold til Coronavirus (COVID-19) 11. marts 2020

De lokale havnemyndigheder SKAL fra dags dato afkræve og godkende en ”Maritime Declaration of Health” ved HVERT havneanløb for følgende skibe i international fart:

  • Atlantgående forsyningsskibe
  • Krydstogtsskibe
  • Udenlandske fiskefartøjer
  • Forsvarets skibe
  • Private yachts

Andre skibe og færger, der har anløbet en udenlandsk havn SKAL afkræves og have godkendt en ”Maritime Declaration of Health” ved HVERT havneanløb indtil 14 dage efter skibet har forladt seneste udenlandske havn eller såfremt der har været sygdom blandt skibets pasagerer eller besætningsmedlemmer de seneste 14 dage.

I deklarationen erklærer skibsføreren, at der ikke findes smitsomme sygdomme på skibet. Deklarationen må maksimalt være 24 timer gammel.

I Grønland er det Epidemikommissionen, der håndterer situationer og koordinerer beredskabet, hvis der opstår mistanke om smitte.

Såfremt ”Maritime Declaration of Health” giver anledning til mistanke om coronavirus på et skib, skal havnemyndigheden straks tage telefonisk kontakt til Grønlands Politi, der har formandsskabet for Epidemikommissionen. Herefter orienteres den centrale havnemyndighed.

Årsagen til at der skal udarbejdes en ”Maritime Declaration of Health” ved hvert havneanløb er, at den såkaldte inkubationstid (tidspunktet for hvornår de første symptomer viser sig er på 2-14 dage). En passager eller besætningsmedlem kan således have været smittet, før afrejsen og først begynde at få symptomer efter eksempelvis 10 dage.

De grønlandske myndigheders anbefalinger kan følges på:

www.nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus?sc_lang=da
www.nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus?sc_lang=kl-GL

Kontaktoplysninger:
Epidemikommissionen, Grønlands Politi
Tlf.: +299 70 14 48

Den Centrale Havnemyndighed, Departementet for Boliger og Infrastruktur
Tlf.: +299 34 69 69, box909@nanoq.gl

NEWS