Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Sikuki naammagisimaarnartumik ukiumoortumik angusaqarpoq

Sikuki naammagisimaarnartumik ukiumoortumik angusaqarpoq 26. maj 2023

Rendering udfærdiget af COWI

 

Sikuki naammagisimaarnartumik ukiumoortumik angusaqarpoq

 

Akileraarutit peereerlugit 13 millioner koruuninik Sikuki Nuuk Harbour A/S 2022-imi sinneqartooruteqarpoq

Maajip 26-iani 2023, Sikuki Nuuk Harbour A/S ataatsimeersuartitsivoq. Ataatsimeersuartitsisoqannginneranilu ingerlatsiveqatigiiffik pillugu tamanut ammasumik ilisarititsisoqarpoq, soqutiginnittut tamarmik najuussinnaallutik imaluunniit onlinekkut peqataasinnaallutik.  

2022-imi Aningaasaqarnikkut sinneqartoorut akileraarutitaqanngittumik 17,3 millioner koruuniusimapput, akileeraarutillu peereerlugit 13 millioner koruuniullutik. 2021-imi sinneqartoorut akileraarutitaqanngittumik 16,2 millioner koruuniusimapput, akileeraarutillu peereerlugit 12,7 millioner koruuniullutik. Siulersuisut inernerit 2022-imi anguneqarsimasut iluarisimaarpaat.

Sinneqartoorutigineqartut ingerlatsiveqatigiiffiup nammineerluni aningaasaataanut isumannaallisaanneqassapput, siunissami aningaasaliinissamut piviusunngortitsiniarnermi nukittorsaataasussatut. Ataatsimeersuarnermi ukiumoortumik nalunaarusiaq 2022 piginnittumit Naalakkersuisoq Erik Jensen-imit akuerineqarpoq.  

Haukur Oskarsson-imut, Ivalu Kleist-imullu paarlatsissatut ataatsimeersuarnermi Marie-Louise Frederiksen aamma Thomas Bendtsen tikilluaqquneqarput. Siulersuisuni siulittaasoq Steen Montgomery-Andersen siulersuisuujunnaartut Sikuki Nuuk Harbour A/S siulersuisuini suleqatigiissimanermut aamma tunniussimasaannut qujarujussuarpoq.

Nuummi umiarsualiviup ineriartorteqqinnissaanut ukiuni tulliuttuni, aammalu piginnittugut, sullitagut suleqatigullu peqatigalugit, inuussutissarsiornermi ineriartortitsinissaq ikorfartorniarlugu, Kalaallit Nunaanni umiarsualivinnut tunngasunik amerlanerusunik suliaqarnissarput qilanaaraarput.” – siulersuisuni siulittaasoq erseqqissaavoq.

Umiarsualivik ingerlalluartoq aamma imarsiornermi inuussutissarsiornermut sinaakkutissat pitsaanerpaat

Atuisut akiliutigisartagaat ingerlatsinermut, aserfallatsaaliinermut aamma aserfallatsaaliinermut kinguussaasimanermut aaqqiissutitut atuinnarani, ingerlatsiveqatigiiffiup umiarsualiviup allinissaanut pitsanngorsarnissaanullu toqqammavittut aningaasaliinissaq siunertaralugu isumannaallisaaqataasarpoq.  

Sikuki Nuuk Harbour A/S 2022-imi 960-eriarluni aqqusaarfigineqarsimavoq, 2021-imi 910-eriarluni aqqusaarneqarsimalluni, taakkunanilu kilisaatit aamma pajuttaatit atuisuunerpaasimapput.  

Sulissuteqarnerit amerliartortunut pisariaqartinneqartut tunniussinnaaniarlugit, aaqqissuussinerillu pitsaanerpaaffianiitinniarlugit, umiarsualiviup ineriartorteqqinnissaa pisariaqarpoq.

Ingerlatsiveqatigiiffiup ilisaritinneqarnerani erseqqissarneqarpoq, Sikuki COWI suleqatigalugu Qeqertaq Avallermi umiarsualiviup allinissaa pillugu misissuinerit aallartisarneqartut.

” Containerit umiarsualiviat tallineratigut Kilisaatit umiarsualivissaannik pilersitsinissaq, misissuinerit aallartisaataasut suliarilluagaasumik aalajangiinissamut toqqammaveqarluartuussapput, taamaaliornikkut illoqarfiup iluani containerinik angallassineq aamma nipituuliorneq annikillineqarsinnaaaniassammata, aammattaaq umiarsualivitoqaq umiarsuit takornariartaatit aqqusaartartut amerliartortunut sullissinnaatikkumallugu. Naatsorsuutigaarpullu ukiup 2023-ip ingerlanerani, ingerlatsiveqatigiiffiup siulersuisuinit aamma piginnittuanit tamanna aalajangerneqarsinnaajumaartoq.”  – John Rasmussen, pisortaaneq oqaluttuarpoq.  

Ukiumoortumik nalunaarusiaq 2022 www.sikuki.gl-imi takuneqarsinnaavoq.

Siulersuisut ukuupput:

  • Steen Montgomery-Andersen, siunersuisuni siulittaasoq
  • Heidi Jeremiassen, siulersuisuni ilaasortaq
  • Ujarak Rosing Petersen, siulersuisuni ilaasortaq
  • Marie-Louise Frederiksen, siulersuisuni ilaasortaq
  • Thomas Bendtsen, siulersuisuni ilaasortaq

Annerusumik paasisaqarumagaanni siulersuisut siulittaasuat Steen Montgomery-Andersen aamma pisortaaneq John Rasmussen maana attavigineqarsinnaapput sma@sikuki.gl / +299-559450 og jr@sikuki.gl / +299-553750 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga │Best Regards │Venlig hilsen

Sikuki Nuuk Harbour A/S

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Tilfredsstillende årsresultat for Sikuki

 

Sikuki Nuuk Harbour A/S kom ud af 2022 med et overskud på 13 millioner kroner efter skat

Sikuki Nuuk Harbour A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 26. maj 2023. Før generalforsamlingen blev der indledt med en præsentation af selskabet for offentligheden, hvor alle interesserede kunne være til stede eller deltage online.

Det økonomiske resultat for 2022 var et overskud på 17,3 millioner kroner før skat og 13 millioner kroner efter skat. I 2021 var resultat et overskud på 16,2 millioner kroner før skat og 12,7 millioner kroner efter skat. Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Overskuddet fra årsregnskabet vil blive konsolideret i selskabets egenkapital, med henblik på at styrke realisering af fremtidige investeringer. På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2022 godkendt af ejeren v/Naalakkersuisoq Erik Jensen.

På generalforsamlingen blev der sagt velkommen til Marie-Louise Frederiksen og Thomas Bendtsen, der afløser Haukur Oskarsson og Ivalu Kleist. Bestyrelsesformand Steen Montgomery-Andersen rettede en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i bestyrelsen og deres indsats for Sikuki Nuuk Harbour A/S.

”Vi ser frem til i de kommende år at videreudvikle havnen i Nuuk samt samarbejde med vores ejer, kunder og samarbejdspartnere om flere havnerelaterede opgaver i Grønland, for at understøtte udvikling af erhvervsmuligheder.” – understreger bestyrelsesformanden.

 

Velfungerende havn og optimale rammer for de maritime erhverv

Ud over at dække omkostninger til drift, vedligehold og genopretning af vedligeholdelsesefterslæb er brugerbetalingen med til at konsolidere selskabet med henblik på at skabe grundlag for investeringer i kommende havneudvidelser og forbedringer.

Sikuki Nuuk Harbour A/S havde 960 anløb I 2022, ift. 910 anløb i 2021, hvor trawlere og forsyningsskibene er de største brugere.

For at imødekomme øgede aktiviteter og optimere logistik, er det nødvendigt at videreudvikle havnen.

Under præsentationen af selskabet blev det fremhævet, at  Sikuki i et samarbejde med COWI er i gang med indledende undersøgelser vedrørende en havneudvidelse på Qeqertaq Avalleq (Fyrø).

”De indledende undersøgelser skal tilvejebringe et gennembearbejdet beslutningsgrundlag for etablering af en Trawlerterminal i forlængelse af Containerterminalen, således at støj og transport af containere gennem byen kan reduceres og således at den gamle havn kan imødekomme et øget antal krydstogtanløb. Denne beslutning forventer vi kan træffes af bestyrelsen og ejeren af selskabet i løbet af 2023.” – fortæller John Rasmussen, administrerende direktør.

Årsrapport 2022 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sikuki.gl.

Bestyrelsen består af:

  • Steen Montgomery-Andersen, bestyrelsesformand
  • Heidi Jeremiassen, bestyrelsesmedlem
  • Ujarak Rosing Petersen, bestyrelsesmedlem
  • Marie-Louise Frederiksen, bestyrelsesmedlem
  • Thomas Bendtsen, bestyrelsesmedlem

For nærmere information kan selskabets bestyrelsesformand Steen Montgomery-Andersen og adm. direktør John Rasmussen kontaktes på hhv. sma@sikuki.gl / +299-559450 og jr@sikuki.gl / +299-553750 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga │Best Regards │Venlig hilsen

Sikuki Nuuk Harbour A/S

NEWS